معاون استاندارد سازی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی گفت: تسهیل تجارت محصولات مزیت دار کشاورزی عناب و زرشک با تدوین استاندارد ایزوی آن‌ها امکان پذیر می‌شود.

 

معاون استاندارد سازی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی گفت: بر اساس تبصره سه ماده سه، هر سازمانی موظف است استاندارد محصولات خود را با همکاری اداره کل استاندارد بنویسد.

وی افزود: وقتی چارچوب کار با تدوین استاندارد‌های مورد نظر تعیین شود، خواسته‌های مشتری برای تولید کننده محصول مشخص می‌شود و انتظار داریم تولید کننده بر این اساس عمل کند.

مالکی تصریح کرد: استاندارد ایزو برای زعفران تدوین شده و اگر استاندارد ایزو برای زرشک و عناب هم داشته باشیم، تجارت این محصولات مزیت دار خراسان جنوبی را تسهیل می‌کند.

او بیان داشت: تهیه استاندارد عناب را سال ۱۳۹۸ آغاز و سال ۱۳۹۹ آن را تحویل دادیم و استاندارد سازی زرشک را هم سال ۱۴۰۰ انجام دادیم