دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در خراسان جنوبی اظهار کرد: ۱۰۰ نفر دیروز در اولین روز ورود محموله دُز دوم واکسن اسپوتنیک، در مرکز استان واکسینه شدند.

غلامرضا شریف زاده، امروز پنج شنبه ۲۷ خرداد به رسانه‌های گروهی گفت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هزار و ۵۱۰ دز واکسن اسپوتنیک نوبت دوم دریافت کرده که از این تعداد ۷۰۰ دز سهمیه مرکز استان و ۸۱۰ دز سهمیه شهرستان‌ها است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه در مرکز استان از دیروز واکسیناسیون نوبت دوم واکسن اسپوتنیک آغاز شده است، افزود: سهمیه شهرستان‌ها هم توزیع شده و از امروز واکسیناسیون آن‌ها انجام می‌شود.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در خراسان جنوبی یادآور شد: این واکسن‌ها به افرادی که ۲۸روز قبل دُز اول واکسن اسپوتنیک را دریافت کرده اند تعلق می گیرد که  غالب آن برای کارکنان حوزه بهداشت و درمان و همچنین گروه‌های سالمندان و بیماران خاص استان تزریق می‌شود.