#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در خراسان جنوبی گفت: واکسیناسیون افرادی که بعد از حدود یک ماه زمینه دریافت نوبت دوم واکسن برکت برایشان فراهم شده رو به پایان است.

شریف زاده دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در خراسان جنوبی د گفت: به محض ورود واکسن برکت به استان، تکمیل چرخه واکسیناسیون افرادی که نوبت اول این واکسن را دریافت کرده بودند در برنامه قرار گرفت.

او با اشاره به اینکه بعد از گذشت یک ماه از اتمام واکسن برکت در خراسان جنوبی این نوع از واکسن وارد استان شده و اکنون بستر برای تزریق دُز دوم آن فراهم شده است افزود: حدود ۱۳ هزار نفر واجد شرایط دریافت نوبت دوم واکسن برکت بودند که هنوز از این تعداد افرادی برای دریافت دُز دوم مراجعه نکرده اند.