🔹نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: استعمارگران درصدد تغییر قانون عفاف و حجاب هستند و هنوز برخی داخلی ها هم به دنبال طرح های رضا خانی می باشند لذا ترور فرهنگی بدتر از عملیات تروریستی است.
آیت الله سید علیرضا عبادی در جلسه دیدار جمعی از بانوان استان اظهار داشت: عناوین مرد یا زن در جامعه مطرح نیست و جزو محکمات دین است، طبق آیات قرآن هیچ کس بر دیگری فضیلتی ندارد و تفاوت ها از نظر تکوین و تشریح یک مسئله منحصر در این قضیه نیست.
🔹نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: در هر طرحی که بخواهیم انجام دهیم مرد و زن با هم متفاوت هستند همانطور که ساختمان به سقف و دیوار با هم نیاز دارد، مدیریت در اداره نمی تواند همه اش رئیس باشد، اما بهترین انسان؛ انسانی است که به وظیفه خود عمل کند.
🔹آیت الله عبادی با بیان اینکه در هر طرح و پروژه کار هر فردی مشخص است، گفت: جالب است وقتی خدا الگویی را می خواهد تعیین کند از بانوان تعیین کرده نه از مردان، حضرت آسیه، زن فرعون یک اسوه برای مرد و زن است و طبق آیات مردی در پایه ارزش این زن نیست.
🔹وی افزود: این یک اصل است که جامعه ما با شناخت از خود و اسلام تحت تأثیر القائات دشمن قرار نگیرد؛ تا کی می خواهیم نسبت به دشمن بی تفاوت باشیم و هر روز آسیب ببینیم؟
🔹نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: ما با آرمان های انقلاب فاصله ای نداریم و تنها مشکل ما این است که آفت را از خود دور نکرده ایم و دشمن هم کارشکنی می کند.
🔹آیت الله عبادی ادامه داد: اگر ما در داخل مشکل نداشته باشیم دشمن از خارج نمی تواند برای ما برنامه داشته باشد، حدود ۳۰ نفر در حادثه تروریستی کرمان دستگیر شده اند که داخلی ها کارها را برای ورود افراد مهیا کرده اند.
🔹به گفته وی؛ کشور ما با بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر سنتی و صنعتی یعنی افغانستان همسایه است، اگر ایرانی معتاد و یا قاچاق فروش نباشد به ما ضرری نمی رسد چراکه همکاری نمی شود لذا مشکل از ماست که نسبت به دشمن و نفوذ دشمن حساس نیستیم.
🔹وی تصریح کرد: بارها رهبری نسبت به نفوذ دشمن آژیر داده اند اما ما نسبت به نفوذ دشمن بی تفاوت هستیم.
🔹نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در ادامه به مسئله عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: مسئله حجاب برای جامعه ای که ادعا می کند مسلمانم جای تردیدی ندارد، از هزار و ۴۰۰ سال قبل که مکتب محمد (ص) به عنوان قانون دین پذیرفته شده که قابل تغییر نیست، این قانون برای هر کشور مسلمان قانون است اما به آن عمل می شود؟ استعمارگران این قانون را تغییر می دهند و ۲۰۰ سال است که با همکاری خود مسلمانان درصدد تغییر این قانون هستند.
🔹آیت الله عبادی گفت: فرانسوی ها می دانند یک چادر را از روی سر یک زن بردارند یک کشور را تصرف کرده اند؛ دشمن یک کاشناس است و در دشمنی می داند چه اقدامی انجام دهد.
🔹وی با بیان اینکه بانوان وارث عفاف و حجاب و چادر حضرت زهرا(س) هستند، گفت: استعمار برای دزدی آمده و هنوز برخی به دنبال طرح رضاخانی هستند که با دشمن معامله کنند اینها باید خیلی احتیاط کنند و به سمت دشمن و اهداف دشمن نروند.
🔹نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: اساس امر به معروف ونهی از منکر دلسوزی ومحبت است، عربستان گاو شیرده آمریکا بود لذا حواس ها باید جمع باشد، با مأموریت استعمارگران نباید قانون تغییر کند، قانون عفاف و حجاب است.
🔹آیت الله عبادی با مطرح کردن این سؤال که «شما هر لحظه ای که در این کشور زندگی می کنید از چند امتیاز قانونی استفاده می کنید و یا می توانید استفاده کنید»؟ گفت: میلیون ها و یا صدها میلیون امتیاز قانونی در اختیار من است که می توانم استفاده کنم، اگر فردی در جنگل زندگی کند، فقط می تواند شکم خود را سیر کند اما ما اگر امتیازهای خود را ریز کنیم برق، آب، تلفن، جاده، گل کاری و سایر همه آماده شده اند برای خدمت به ما. اما برخی می گویند ما امتیازی نداریم و قانون را قبول نداریم چراکه دشمن شعور ما را تا این حد پایین کشیده است.
🔹وی تصریح کرد: دلسوزان نظام باید برای حفظ جامعه از ارشاد، امر به معروف و یا نصیحت استفاده کنند، این مهم بالاترین عنصر جامعه بعد از نماز است تا انسانیت حفظ شود لذا همه ما مسئولیم.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور