۱۳هزار و ۴۸۲تُن کالا در دو ماه ابتدای سال جاری از مرز ماهیرود شهرستان سربیشه خراسان جنوبی، ترانزیت شد.

 مدیرکل گمرکات استان گفت: این مقدار ترانزیت کالا در این مدت توسطترانزیت ۱۳۴۸۲ تن کالا از مرز ماهیرود ۴۷۶دستگاه کامیون انجام شد.

رحیمی زاده افزود: در این مدت روغن صنعتی، شکر، فوفل، مرغ منجمد و آرد از کشور‌های عراق، هند، اندونزی، ترکیه و فدراسیون روسیه از طریق گمرک ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت شد.

وی گفت: این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر تعداد کامیون ۶درصد کاهش و از نظر وزن یک درصد افزایش داشته است.