سرپرست حوزه برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: طرح تهیه و تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستاهای استان در حوزه سند آمایش خراسان جنوبی در دست انجام است.

امیررضا محمدخانی‌نژاد روز دوشنبه در نشست خبری افزود: اجرای این طرح در آینده ثمرات خوبی برای استان در بر خواهد داشت.

وی اظهار داشت: فاز دوم تهیه این اسناد روند پایانی خود را طی می‌کند و مابقی روستاهای باقی مانده در فاز سوم و در طول سال جاری پس از عقد قرارداد با دستگاهای مجری، انجام و تحویل خواهد شد.

سرپرست حوزه برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی تأکید کرد: در همین راستا تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان مورد مطالعه قرار می‌گیرد و فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی می‌شود و در نهایت اطلاعات آنها در قالب یک بانک اطلاعاتی ژئودیتابیس استان تهیه و در اختیار قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: سند آمایش سرزمین کشور شامل؛ سند آمایش ملی و اسناد آمایش استانی از جمله سند آمایش خراسان جنوبی در نشست ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۹ شورای عالی آمایش سرزمین مورد تصویب قرار گرفته و مبنای بسیاری از تصمیمات و سیاستگذاری‌ها قرار خواهد گرفت.

وی افزود: آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی و سازمان دادن به توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیایی تمامی فعالیت‌های اقتصادی – اجتماعی در پهنه سرزمین را نسبت به قابلیت‌ها و منابع طبیعی و انسانی دربرمی‌گیرد و هدف از آن توسعه پایدار است.

خانی‌نژاد گفت: پیگیری‌های این فرایند مهم از سوی حوزه برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام می‌شود که طرح تهیه و تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستاهای استان یکی دیگر از طرح‌های مهم این حوزه در دست انجام است.

وی ادامه داد: فعالیت‌ها و اقدامات حوزه برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نقش بسیار مهم و مؤثری در توسعه استان داشته است.

وی گفت: حوزه برنامه‌ریزی سازمان یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها با گستره فعالیت‌های متنوع و فراوان است که با جمع‌آوری، تدوین و انتشار اسناد، آمار و اطلاعات کاربردی در حوزه توسعه استان، به مدیران، کارشناسان، شوراهای مختلف استانی و همچنین طیف وسیع مخاطبین علاقه‌مند و پیگیر مباحث توسعه ای استان ارائه راهکار می‌کند.

سرپرست حوزه برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به تصویب اسناد آمایش استان‌ها در سطح کشور، اسناد آمایش استانی نیز با پیگیری و راهبری حوزه برنامه‌ریزی سازمان به روزرسانی خواهد شد و به عنوان یکی از اسناد بسیار مهم استانی در روند توسعه خراسان جنوبی نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد.

وی درخصوص پروژه‌های اقتصاد مقاومتی که در حوزه برنامه‌ریزی سازمان پیگیری می‌شود اظهار داشت: منشور پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان که در سنوات گذشته شناسایی شده‌اند در سایت مورد نظر بارگذاری و به روزرسانی شده و همه آنها مورد تأیید دبیرخانه شورای اقتصادی مقاومتی سازمان قرار گرفته‌اند.

خانی‌نژاد با بیان اینکه اجرای این پروژه‌ها تحول عظیمی در استان به دنبال خواهد داشت اظهار داشت: اعتبارات تخصیصی به استان به عنوان مشوق به طور کامل جذب شده و سرمایه‌گذاران و  دستگاههای اجرایی می‌توانند با استفاده از ظرفیت ماده ۲۷  قانون الحاق ۲ آنها را اجرا و بهره‌برداری کنند.

وی از تهیه و انتشار هفت عنوان کتاب در چهار ماه نخست سال جاری از سوی حوزه برنامه‌ریزی خبر داد و افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون با تمهیدات اندیشیده شده و نیازسنجی حوزه های مختلف استان به ویژه دستگاههای مرتبط، هفت عنوان کتاب تهیه و منتشر شده است.

خانی‌نژاد گفت: کتاب گزارش اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۸، کتاب برنامه عملیاتی استان در سال جاری و کتاب جهش تولید در خراسان جنوبی، اهداف، اقدامات و راهبردها از جمله محصول‌های منتشر شده از سوی این حوزه بوده‌اند.

وی گفت: همچنین کتاب گزارش اقتصاد مقاومتی استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۹، کتاب برنامه و عملکرد مشارکت های عمومی و خصوصی در پروژه تملک دارایی های سرمایه ای استان خراسان جنوبی  و کتاب آشنایی با ظرفیت‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز تهیه و منتشر شده است.

خانی‌نژاد از تهیه و در دست انتشار بودن کتاب دستاورد (تحلیلی بر فعالیت‌ها و اقدامات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از زمان احیا (سال ۱۳۹۴ تاکنون) خبر داد و افزود: در ماههای آینده نیز کارشناسان این حوزه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، بر اساس ضرورت‌های موجود در استان و نیازسنجی انجام شده، کتاب‌های متنوع و کاربردی دیگری را تهیه و منتشر خواهند کرد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: سال ۹۹ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان ۴۸.۵۷ درصد رشد داشته است.

علی بهدانی افزود: این اعتبار برای بیش از ۸۰ دستگاه اجرایی مشمول نظام بودجه اعتبارات تملک دارائیهای استان اختصاص یافته است.

وی گفت: این اعتبارات در بخش‌های مختلف از قبیل آبرسانی و تامین آب، راه و حمل و نقل، بهداشت و درمان، کشاورزی و منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ برای اجرای پروژه های مترتب با آنها هزینه می‌شود.

وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۹ بخشی از مطالبات پیمانکاران برای اجرای پروژه‌های استان در قالب تهاتر مالیاتی و بانکی تسویه شده است.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی با بیان اینکه رشد اعتبارات هزینه‌ای استان در سال گذشته به میزان ۲۸.۳۷ درصد بوده است افزود: این اعتبار برای ۲۳ دستگاه اجرایی مشمول نظام بودجه اعتبارات هزینه‌ای استانی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه این اعتبارات در بخش‌های حقوق، هزینه‌های اجتناب ناپذیر و سایر اعتبارات هزینه می‌شود گفت: سال ۱۳۹۹ تمامی مطالبات بازنشستگان استان تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت شده است.