نوشته : ع.اسلامی
براساس گفته مسوولین وزارت مسکن و شهرسازی و مطابق تفاهم نامه های مبادله شده بین وزارت کشور و مسکن و شهرسازی ، مقرر شده افراد واجد شرایط در طرح اقدام ملی مسکن از تخفیف ۵۰ درصدی در هزینه صدور پروانه ساختمانی و همچنین تعرفه خدمات نظام مهندسی برخوردار شوند اما هنوز مدت زیادی از وعده مسئولین امر نگذشته و تازه فرآیند اخذ پروانه ساختمانی از سوی افراد واجد شرایط دراین طرح آغاز شده، خبر رسیده، در جلسه ای که مدیرکل مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی، شهردار و اعضای شورای شهر بیرجند حضور داشته اند، شهردار محترم بیرجند اعلام کرده شهرداری حداکثر به میزان ۲۵ درصد حاضر است در این طرح تخفیف لحاظ کند و ایشان مدعی گردیده، اعمال تخفیف بیشتر از این، منوط و مشروط به انعقاد تفاهم نامه و تامین هزینه از سوی استانداری در بودجه سنواتی است. گویا مردم بعد از اینکه تفاهم نامه در سطح دو وزاتخانه مسکن و شهرسازی و وازرت کشور به امضای دوطرف رسیده و در رسانه ها بارها اعلام شده است، اینک باید منتظر باشند مجدد در سطح استانی هم توافقنامه ای امضاء شود و در غیراین صورت هر دستگاهی مجاز است مطابق نظر و خواست خویش عمل کند. سوال مردم از اعضای شورای شهر بیرجند به عنوان مدافعان حقوق شهروندی در این استان کم برخوردار و توسعه نیافته اینست که چگونه در برخی استان های نزدیک به مرکز ، دستگاه های متولی اعلام می کنند برای بعضی اقشار محروم و کم درآمد استان شان حاضرند در این طرح تا ۱۰۰ درصد تخفیف صدور پروانه ساخت اعمال کنند ولی در استان ما حتی همان میزان را که مدیر کل مسکن و شهرسازی استان از طریق رسانه ها اعلام کرده، از شهروندان دریغ می کنند؟
آیا هرساله مردم باید چشم انتظار رسیدن یک سالگرد یا هرچند سال منتظر فرارسیدن موعد انتخابات باشند تا مسوولین کمی احساس کنند در قبال مردم تعهد و وظایفی هم دارند؟