مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: از محل قانون بودجه ۱۴۰۱ تا کنون ۱۴۸ میلیارد تومان تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به منظور کارآفرینی، رشد تولید و اشتغال زایی به استان تخصیص یافته است.
، مرتضی ذاکریان در کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸قانون بودجه ۱۴۰۱ اظهارکرد: از محل قانون بودجه ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته بیش از ۹۶۰ میلیارد تومان به یک هزار و ۳۴۸ طرح پرداخت شد.
به گفته وی ۱۰۰ درصد سهمیه تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ به استان جذب شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان داشت: از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که فرایند اجرایی آن به دلیل تاخیر در تامین منابع مالی زمان بر شده بود، که سهمیه استان خراسان جنوبی ۲۲۰۰ میلیارد تومان است.
ذاکریان ادامه داد: تا کنون ۱۴۸ میلیارد تومان تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ از محل قانون بودجه ۱۴۰۱ به استان تخصیص یافته است.
وی با بیان اینکه در توزیع بین دستگاهی استان ها نقش نداشته اند و از مرکز توزیع در بین وزارتخانه ها انجام شده است، عنوان کرد: این تسهیلات به متقاضیان طرح های مرتبط با ۱۱ دستگاه اجرایی و سه نهاد حمایتی پرداخت می شود.
وی ادامه داد: در سالی که به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است نیاز به همراهی و تلاش جهادی مدیران داریم تا در زمینه جذب سهمیه استان و حتی مازاد بر سهمیه برای کاهش نرخ بیکاری و رشد تولید در استان بهره ببریم.
وی با تاکید بر اینکه اولویت های پرداخت تسهیلات در دستور العمل ها مشخص شده است، عنوان کرد: ۵۰ درصد اعتبارات باید به طرح های پیشران اقتصادی و صادرات محور پرداخت شود که در کمیته شهرستانی و استانی باید مورد توجه قرار گیرد.
ذاکریان عنوان کرد: طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، طرح های مرتبط با احیا واحدهای تولید راکد و طرح های در نوبت پرداخت از سال گذشته در اولویت های بعدی پرداخت تسهیلات قرار دارند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی در زمینه تخصیص سهمیه دستگاه خود از وزارتخانه های متبوع پیگیری لازم را انجام دهند.
ذاکریان گفت: دستگاه هایی که در حوزه جذب تسهیلات ضعیف عمل نمایند پس از اتمام مهلت در نظر گرفته شده، مانده اعتبارات آنها در اختیار سایر دستگاه ها قرار خواهد گرفت.
وی خواستار شد تا سهم شهرستانی با توجه به ضریب محرومیت هر منطقه لحاظ شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور