مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: ۳۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار ملی برای کشت گیاهان دارویی در خراسان جنوبی ابلاغ شد.

مهدی فرجامی فرد، به رسانه‌های گروهی گفت: در سال جاری ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای کشت گیاهان دارویی و ۳۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار سرمایه درگردش برای تولید بذور گیاهی به استان ابلاغ شد.

، وی افزود: اعتبارات کشت گیاهان دارویی درقالب تسهیلات با نرخ سود چهاردرصد و بازپرداخت ۶ ساله به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: در این رابطه ۸۳ طرح برای دریافت ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات به بانک معرفی شدند.

مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۲۳۸ میلیون تومان تسهیلات به ۷ طرح کشت گیاهان دارویی در استان پرداخت شده است.

وی از ابلاغ ۳۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه در گردش تولید بذور گیاهی خبر داد و گفت: این اعتبار در قالب تسهیلات به شرکت‌های تولید بذور پرداخت می‌شود.

فرجامی فرد یادآور شد: این تسهیلات با نرخ سود ۱۵ درصد و بارپرداخت یک ساله پرداخت می‌شود.