نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی از تخصیص ۶٢میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به طرح‌های ورزشی این دو شهرستان خبر داد.

در دیدار اسحاقی با هاشمی ،سرپرست وزارت ورزش و جوانان این میزان

تخصصیص اعتبار بیش از ۶٢میلیارد تومانی برای طرح‌های ورزشی قائنات و زیرکوه اعتبار از محل منابع ملی برای دو شهرستان قائنات و زیرکوه تخصیص یافت.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی افزود: تکمیل ۵ سالن ورزشی در این ۲ شهرستان، عملیات اجرایی سالن ۲ هزار و ۵۰۰ نفره  قاین ، عملیات اجرایی سالن  هزار و ۲۰۰ نفر شهر حاجی آباد زیرکوه، ۲۰ چمن مصنوعی، تکمیل چمن مصنوعی شهدای انقلاب قاین از جمله طرح هایی است که بخشی از این اعتبارات را به خود اختصاص می دهد .

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور