دوستداران حیات وحش عشق آباد یک قطعه پلیکان را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس تحویل دادند.

، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گفت : یک قطعه پلیکان نابالغ که تحویل یک قطعه پلیکان به حفاظت محیط زیست طبسبه علت خستگی از مسیر مهاجرت، در کویر عشق آباد گرفتار شده بود توسط چند نفر از جوانان علاقمند به حفظ حیات وحش تحویل این اداره شد.

تقی زاده افزود : این پرنده پس از معاینه توسط دامپزشک تیمار خواهد شد.

وی گفت : پیرو گزارش های قبلی این اداره، در فصل مهاجرت پرندگان وحشی قرار داریم و هر آن ممکن است با این گونه پیشامد‌ها مواجه شویم ؛ لذا از همه شهروندان حوزه شهرستان خواهشمندم در صورت مشاهده اینگونه موارد با احتیاط کامل و بدون تماس فیزیکی، بلافاصله موضوع را به این اداره اعلام کنند تا اقدامات مقتضی بعمل آید.