در دور جدید روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی با مدیریت مهندس مهدی مرادی مدیر کل حوزه استانداری خراسان جنوبی و  سرکار خانم منصوری ارتباط با رسانه های و مردم دو چندان شده است مهمترین شاخصه مدیران برنامه ریز این دروه از مدیریت استانداری خراسان جنوبی مردم مداری و ارتباط تنگاتنگ با مدیران رسانه و خبرنگارن و فعالان فضای مجازی می باشد که تا کنون در این سالهای بی سابقه بوده است و این نکته مثبت همگرایی در راه توسعه استان را دو چندان کرده است این روزها شاید کمتر کسی به این موضوع توجه کند ولی جریان رسانه ای استان با مدیریت جهادی این بزرگواران در این راه گام بر می دارد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور