سرپرست معاونت جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از تحقق ۱۱۰ درصدی پویش درختکاری به همت اعضای جوان این جمعیت خبر داد.

، طاهره صحرایی اظهار داشت: اعضای جوان جمعیت هلال احمر استان برای عمل به فرمایش مقام معظم رهبری در راستای اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در کشور و پویش کاشت ۵ میلیون درخت توسط اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، همت بالایی گذاشتند.
وی افزود: جوانان هلال احمر خراسان جنوبی با کاشت بیش از ۱۸۲ هزار نهال موفق شدند گام موثری در این طرح بردارند.
سرپرست معاونت جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: میزان تعهد خراسان جنوبی در پویش کاشت ۵ میلیون درخت، ۱۷۵ هزار نهال است.
صحرایی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس آخرین رتبه بندی کشوری، به همت اعضای جوان جمعیت هلال احمر استان، خراسان جنوبی در جایگاه ششم کشور قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این پویش تا اواخر اردیبهشت ماه و هفته هلال در سطح کشور ادامه دارد.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور