🔹بیکی گفت : ۵ زمین چمن مصنوعی در نقاط مختلف شهرستان نهبندان طی روزهای آتی با حضور مسئولین وزارت ورزش و جوانان و بنیاد برکت افتتاح می گردد.
«مجید بیکی» فرماندار نهبندان اظهار کرد: با توجه به ضرورت توجه به قشر جوانان و نیاز آنان در نقاط روستایی، هدف گذاری ایجاد پروژه های ورزشی در سطح شهرستان در دستور کار قرار گرفت که در همین راستا با پیگیری های صورت گرفته، ۵ مورد زمین چمن مصنوعی در شهرستان نهبندان آماده بهره برداری و افتتاح می باشد.
🔹 وی از سفر مسئولین وزارت ورزش و جوانان به شهرستان نهبندان خبر داد و عنوان کرد: پنج زمین چمن مصنوعی شهر شوسف و روستاهای چهارفرسخ، طبسین علیا، چاهشند و میغان طی هفته جاری با حضور مسئولین وزارت ورزش و جوانان و بنیاد برکت افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
🔹فرماندار نهبندان در پایان گفت: این پنج زمین چمن مصنوعی در روستاهای چهارفرسخ، طبسین علیا ، چاهشند، میغان و شهر شوسف می باشد.