مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی گفت: ۲۶۰ قلم تجهیزات در حوزه زیرساختی، عمران و رسانه با کمک سازمان بسیج و بسیج سازندگی استان در اختیار قرارگاه‌های جهادی شهرستان‌ها با هدف پوشش گروه‌های جهادی قرار می‌گیرد.

 مهدی هنری روز شنبه اظهار کرد: ارزش ریالی این تجهیزات بیش از ۴۰ میلیارد ریال است.

وی افزود: یکی از نیازهای اساسی گروه‌های جهادی، تجهیز قرارگاه‌های عملیاتی برای استفاده بهینه از گروه‌های جهادی در ماموریت‌ها و مواقع بحران است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان‌ جنوبی بیان کرد: بر این اساس اولین اقدام برای قرارگاه‌های جهادی در سال جاری تجهیز قرارگاه‌هاست و این اقلام در حوزه زیرساختی، عمران و رسانه توزیع می‌شود.

وی گفت: با هماهنگی استانداری خراسان‌ جنوبی مقرر شد ظرفیت‌های استان برای تجهیز در برنامه‌ها باشد و بتوانیم در سال ۱۴۰۳ با اولویت قرارگاه‌ها نسبت به تجهیز قرارگاه‌هایی که سابقه بیشتری دارند و مجهز به مکان مشخص هستند، اقدام شود.

هنری ادامه داد: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم تجهیزات گسترده‌تری را در اختیار جهادگران قرار دهیم تا بتوانند به کارهای بزرگتر با حجم گسترده‌تری ورود داشته باشند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور