🔸 بیکی گفت: هم اکنون ۴۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان نهبندان آلوده به ملخ صحرایی هستند ولی تجهیزات مبارزه با این حجم از آلودگی در شهرستان مهیا نیست.

«مجید بیکی» صبح امروز (۲۷ اردیبهشت) در جلسه ستاد مبارزه با ملخ صحرایی شهرستان نهبندان که با حضور یوسفی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی برگزار شد، اظهار کرد: امکانات و تجهیزات مبارزه با ملخ های صحرایی در نهبندان محدود بوده و مجموعه جهاد کشارزی استان باید شرایط ویژه ای را برای مبارزه با ملخ در نهبندان ایجاد کند، چرا که دستگاه های این اداره ماموریت های دیگری در حوزه خودشان هم دارند.

🔸 فرماندار نهبندان افزود: طی بازدیدی که از کانون های آلوده به ملخ صحرایی صورت گرفته هم اکنون سه دستگاه ulv سم پاش با مجموعه جهاد کشاورزی همکاری دارند.
🔹 بیکی افزود: تمامی دستگاه های شهرستانی مانند ارتش، بسیج، سپاه، دامپزشکی، منابع طبیعی و سایر دستگاه های دخیل برای مقابله با ملخ های صحرایی بسیج شده و همکاری لازم دارند، گفت: ولی این دستگاه ها نمی توانند تمام توان‌خودشان را در خصوص مبارزه با بحران ملخ تمرکز داشته باشند، چرا که ماموریت های دستگاه های خودشان هم هست.
🔸 فرماندار نهبندان تصریح کرد: بضاعت شهرستان برای مبارزه با ملخ های صحرایی ضعیف تر است، چرا که آمادگی مبارزه با ملخ صحرایی با این حجم وسیع را از گذشته نداشته و نداریم و نیازمندیم که شرایط و امکانات بهتری هستیم.

بیکی افزود: در خصوص ارسال هواپیمای سم پاش به شهرستان نهبندان باید تعیین تکیلف شود، چرا که ما هم باید باند فرود را در دو نقطه ایجاد کنیم، هم اکنون باند دوم راه های در حال احداث برای فرود این نوع هواپیما مشکلی ندارد.
وی گفت: نقاط ایجاد باندهای دیگر برای جلوگیری از اتلاف منابع شهرستان باید به تایید جهاد کشاورزی برسد تا شهرستان وارد عمل شود.
🔸 فرماندار نهبندان تصریح کرد: هم اکنون ۴۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان نهبندان آلوده به ملخ صحرایی هستند که ۲۵ کانون آلوده در ۶ نقطه شناسایی شده است.
بیکی افزود: حدود ۶ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی آلوده به ملخ صحرایی در شهرستان نهبندان برای مقابله با این نوع ملخ سم پاشی شده است.