.
🔷نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با بیان اینکه در سه مرحله به وزیر علوم جهت عدم اجرای این طرح ارسال شده است، افزود: در مجلس نیز تذکر کتبی به به وزیر علوم داده شد و در این راستا جلسه ای با معاونین ایشان برگزار شد و دلایل مبنی بر عدم اجرای این طرح را ارائه کردیم. وی در ادامه بیان کرد: یک نامه با حدود ۶۰ امضا از سایر نمایندگان تهیه کردیم که در این نامه آمده است طرح کلی الحاقی و ساماندهی موسسات عالی موافق هستیم اما اکنون زمان مناسبی برای اجرای این طرح نیست و نسبت به به نحوی الحاق و مصداق آن اعتراض داریم.
.
🔷 وی در ادامه بیان کرد: ابلاغ این طرح باعث ایجاد جوی ملتهب در استان خراسان جنوبی شد که این موضوع را به وزیر علوم اطلاع دادیم و درخواست کردیم که یک گروهی را جهت بیان شاخصه های این طرح اعزام کنند. خسروی اسفزار گفت: وزیر علوم بیان کردند در اجرای این طرح تجدید نظر خواهند کرد و امیدواریم به دانشگاه صنعتی بیرجند با دید علمی و مستند نگاه کنند. خسروی افزود: روسای دانشگاه صنعتی و دولتی بیرجند طی یک جلسه ای به صورت کارشناسی بررسی محاسن و معایب اجرای این طرح بپردازند و اگر کمبودهایی در دانشگاه صنعتی بیرجند وجود دارد را با کمک همدیگر برطرف کنند.