نماینده، ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: تبیین ارزش‌های دفاع مقدس بهترین سپر در مواجه با جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن است.

آیت الله عبادی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در سپاه و بسیج با بیان اینکه گرامیداشت یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس خود یک دفاع است گفت: باید درمقابل دشمنانی که با همه توان برای از بین بردن ارزش‌ها و حقوق انسان‌ها با یکدیگر متحد و مسلح شده اند ایستادگی و مقاومت کرد.

وی با اشاره به اینکه باید اهمیت دفاع را در جامعه تبیین کرد، افزود: وقتی دشمن ارزش ها، غیرت و ناموس را مورد تهاجم قرارمی دهد، باید آتش به اختیار بود و در مقابل هجمه‌ها ایستاد.