#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

جناب آقای پدرام پاک آیین
انتصاب حضرت عالی در سمت سرپرست روابط عمومی و اطلاع رسانی و دستیار رسانه ای وزارت بهداشت موجب شعف جامعه رسانه ای بوده و قطعا با حضور جناب عالی با سابقه درخشان در حوزه رسانه شاهد ارتقا کیفیت اطلاع رسانی و ارتباطات خواهیم بود.پیروز باشید.

خانه مطبوعات و رسانه  خراسان جنوبی