🔸مولوی سید احمد عبداللهی از علمای اهل سنت خراسان جنوبی با تبریک به آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب، از حضور آگاهانه و با شکوه مردم تقدیر کرد.