#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی گفت: طرح تبدیل شدن استان خراسان جنوبی به پایگاه بافت‌های با ارزش روستایی کشور، در مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در حال بررسی و پیگیری است.

ابوالفضل مهرافزا، به خبرنگاران رسانه‌های گروهی اعلام کرد: خراسان جنوبی در بردارنده روستاهایی است که هر کدام گنجینه ای از ارزش های دینی، فرهنگی، تاریخی، معماری و اجتماعی را در خود جای داده است که مجموعه این ارزش ها در کنار هم سبب شکل گیری بافت های ویژه و با ارزش شده است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی افزود: این ارزشمندی می تواند کل مجموعه بافت قدیم روستا را در بر گرفته و یا قسمت خاصی از آن را شامل شود.

مهرافزا بیان کرد: چند وقتی است که طرح تبدیل شدن استان خراسان جنوبی به پایگاه بافت‌های با ارزش روستایی کشور، در مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در حال بررسی و پیگیری است که این مهم در نشست مدیران کل بنیاد مسکن و میراث فرهنگی استان شکل تازه ای به خود گرفت و مقرر شد این موضوع با همکاری این دو سازمان، به ویژه با استفاده از توانایی و همکاری نهادهای روستا و دفتر امور روستایی استانداری وارد مرحله اجرایی شود.

وی با بیان اینکه تاکنون در پنج روستای خراسان جنوبی بهسازی بافت با ارزش و هدف گردشگری روستاهای فورگ، خور، نایبند، چنشت و کریمو با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و ۷۷۳ میلیون تومان انجام شده است، عنوان کرد: در سال گذشته نیز مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای ادامه بهسازی بافت با ارزش روستاهای چنشت و نایبند در نظر گرفته شد که در حال اجرا است.