مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: بنابر آنچه اعلام شده درخواست صدور شناسنامه برای افرادی که شناسنامه آن‌ها مفقودی و تعویضی است حداکثر تا ۱۵ روز قبل از برگزاری انتخابات تاریخ  ۲۸ خرداد ماه پذیرفته می‌شود.

علیرضا مهرآور  کرد: از مردم می‌خواهیم قبل از انتخابات نسبت به در دسترس بودن شناسنامه و کارت ملی خود مطمئن شوند و اگر شناسامانه مفقود شده سریعا برای گرفتن دوباره شناسنامه اقدام کنند.

وی افزود: بنابر آنچه اعلام شده درخواست صدور شناسنامه برای افرادی که شناسنامه آن‌ها مفقودی و تعویضی است حداکثر تا ۱۵ روز قبل از برگزاری انتخابات تاریخ  ۲۸ خرداد ماه پذیرفته می‌شود و بعداز آن باقی درخواست‌ها به بعد از انتخابات موکول خواهد شد.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به اینکه به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه در زمان رای‌گیری الزامی است لذا تمامی افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات باید برای تحویل شناسنامه یا کارت ملی درخواستی تا زمان تعیین شده اقدام کنند.

مهرآور یادآور شد: ادارات ثبت احوال استان از ابتدا تا پایان رای گیری انتخابات فعالیت مستمر دارند.