غلامرضا اشرفی. مدیر کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان جنوبی خبر گفت تا کنون پرداخت تسهیلات به ۳۱۱۱متقاضی آسیب دیده از کرونا در بانک‌های عامل استان خراسان جنوبی  به  مبلغ پرداختی بیش از ۳۵۴میلیارد ریال صورت گرفته است