۴ اقامتگاه بوم گردی در شهرستان‌های بشرویه، فردوس، طبس و سرایان تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.  

عربی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال ۴ اقامتگاه بوم گردی خانه عرفانی در قاین، عمارت مشیر و عمارت امیر در فردوس و خانه جان در طبس ایجاد شده اند.

او افزود: در این اقامتگاه ها زمینه اشتغال برای ۱۲ نفر فراهم شده است.

عربی ادامه داد: برای این اقامتگاه‌ها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه توسعه کمی و کیفی در مناطق کم برخوردار از جمله برنامه‌های این اداره کل محسوب می شود تصریح کرد: در خراسان جنوبی ۸۱ اقامتگاه بوم گردی وجود دارد که زمینه اشتغال برای حدود ۲۰۰ نفر را فراهم کرده است.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور