#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: طی این هفته واکسن مقابله با ویروس کرونا به ۵۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت در مراکز شبانه روزی معلولان استان و پرسنل این مراکز تزریق می‌شود.

علی عرب نژاد  اظهار کرد: مراکز سالمندان و نگهداری شبانه‌روزی افراد دارای معلولیت در مدت شیوع کرونا به همت کمیته پیشگیری از بیماری کرونا در سازمان بهزیستی،‌ مادریاران، پدریاران و مددکاران فعالیت پیشگیرانه انجام دادند.

وی افزود: در خراسان جنوبی ۳۴۳ معلول ذهنی بیش از ۱۸ سال، ۱۳۹ معلول اعصاب و روان و ۱۴ معلول جسمی حرکتی در مراکز شبانه روزی معلولان نگهداری می‌شوند.

وی اظهار کرد: ۱۴۹ نفر از سالمندان که در هفت مرکز شبانه روزی نگهداری سالمندان در خراسان جنوبی زندگی می‌کنند، واکسن مقابله با ویروس کرونا دریافت کردند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: طی این هفته، واکسن مقابله با ویروس کرونا به افراد دارای معلولیت مقیم مراکز شبانه روزی معلولان استان تزریق می‌شود.

عرب نژاد با بیان اینکه ۵۰۰ نفر از توانخواهان و پرسنل حاضر در این مراکز واکسن چینی سینوفارم را دریافت می‌کنند، تصریح کرد: در این مرحله، تعداد واکسیناسیون در مراکز بهزیستی خراسان جنوبی به ۶۵۰ تا ۷۰۰ نفر خواهد رسید.

وی با بیان اینکه سعی ما براین است که افرادی که واجد شرایط هستند واکسن مقابله با کرونا دریافت کنند، اظهار کرد: واکسن تزریقی به سالمندان تحت پوشش از نوع واکسن روسی اسپوتنیک بوده و طی ۲ نوبت در اسفندماه و فروردین به سالمندان تزریق شده است.

عرب نژاد با بیان اینکه به طور کلی تمام معلولان به تدریج واکسن تزریق خواهند کرد، بیان کرد: در فاز بعدی واکسیناسیون، وزارت بهداشت برنامه دارد تا همه سالمندان و معلولین تحت پوشش واکسیناسیون قرار گیرند، اما اکنون معلولانی که در خانه‌ها نگهداری می‌شوند در گروه اول برای واکسیناسیون کرونا نیستند.

وی یادآور شد: اثربخشی واکسیناسیون سالمندان مطلوب گزارش شده، شاهد عوارض جدی نبوده‌ایم و میزان ابتلا را کاهش پیدا پیدا است.