رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: تا سال آینده مرکز ناباروری در قاین راه اندازی می شود.

 محمد موسوی میرزایی  در حاشیه بازدید از بیمارستان قاین به خبرنگاران اظهار کرد: در راستای حمایت از جوانی جمعیت و فرزند آوری و درمان زوج‌های نابارور، مرکز ناباروری قاین تا سال آینده راه اندازی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: پیگیری‌های متعددی توسط دانشگاه و به خصوص نماینده قائنات و زیرکوه مبنی بر افزایش تخت بیمارستانی صورت گرفته و علاوه بر سطح در حال ساخت بیمارستان قاین، با مصوبه‌ای که گرفته شده است ۹ هزار و ۷۰۰ متر مربع دیگر به فضای ساختمانی بیمارستان قاین اضافه خواهیم کرد.

موسوی میرزایی در خصوص کمبود پزشکان متخصص در شهرستان‌های خراسان جنوبی افزود: سال گذشته از دو هزار و ۲۰۰ پزشک متخصص ۸۰ نفر سهم خراسان جنوبی بود که آبان ماه جذب شدند.

وی گفت: سال جاری هم متخصصین برابر ظرفیت از وزارت درخواست خواهد شد و در فصل تقسیم متخصصین، سهم قائنات برابر نیاز داده می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: در حال حاضر ۲۹ متخصص در قائنات مشغول به فعالیت هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پیرامون کمبود پزشک عمومی اظهار کرد: این مشکل سراسری است و اعتبارات طرح پزشک خانواده هم در مجلس گذاشته شده است.

موسوی میرزایی افزود: برای رفع کمبود پزشک در استان، وزارت بهداشت و درمان مجاب شده که که هر پزشک عمومی و متخصص در صورت تمایل، به استخدام دانشگاه علوم پزشکی خواهد شد. درآید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در خصوص پرداخت کارانه به پزشکان ادامه داد: تا پایان اسفند ۱۴٠۱ کارانه پرداخت شده است.

موسوی میرزایی گفت: اگر عقب ماندگی در این زمینه وجود دارد مربوط به سال‌های گذشته بوده که پیگیر رفع مشکلات پزشکان هستیم.

وی یا اشاره به درخواست شروع ساخت آشپزخانه بیمارستان، کمبود نیروی انسانی و نیروی خدماتی و راه اندازی بخش مغز و اعصاب بیان کرد: اعتبار ساخت آشپزخانه بیمارستان تخصیص می‌یابد.

وی یادآور شد: در مصوبات سفر رئیس جمهور اعتبار برای ساختمان دانشکده علوم پزشکی قاین گذاشته شده است و به محض تخصیص، کار شروع می‌شود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور