همزمان با سراسر کشور، فرآیند رای گیری در شعب خراسان جنوبی تا ساعت ۲۰ تمدید شد.

 

طبق اطلاعیه شماره ۳۱ ستاد انتخابات، فرآیند اخذ رای به مدت ۲ ساعت تمدید شد.

 

ستاد انتخابات کشور لحظاتی قبل با انتشار اطلاعیه شماره ۳۱ از تمدید زمان اخذ رای به مدت دو ساعت و تا ساعت ۲۰ جمعه شب در سراسر کشور خبر داد.