معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی بر تسریع در تکمیل و بهره برداری از پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیرجند تاکید کرد.

سیدکمال‌الدین میرجعفریان، امروز یکشنبه ۶ مهر در بازدید از مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب بیرجند که با هدف بررسی روند اجرای پروژه صورت گرفت، ایجاد تصفیه خانه را فرصتی مناسب برای کمتر شدن مشکلات زیست محیطی برشمرد.

وی تصریح کرد: پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب می‌تواند به مدار استفاده برگردد و به تأمین آب صنعت و کشاورزی کمک کند.

مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب بیرجند و خط انتقال تصفیه خانه از محل تسهیلات بانک توسعه و تجارت اکو اجرایی شده، خط انتقال این پروژه ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تصفیه خانه فاضلاب نیز با ۷۹ درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله نصب تجهیزات است. این پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری می‌رسد.

تسریع در روند اجرای پروژه فاضلاب شمال شهر بیرجند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی همچنین در بازدید از پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب مهرشهر بیرجند بر تسریع در روند اجرای پروژه فاضلاب شمال شهر بیرجند تأکید کرد.

میرجعفریان خاطرنشان کرد: این بازدید در راستای جلسه هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی درخصوص توسعه زیرساخت‌های شمال شهر بیرجند انجام شده است.

وی ضمن بررسی روند اجرای پروژه، از توجه ویژه استاندار به رفع نیازهای منطقه شمال شهر بیرجند گفت و ادامه داد: این پروژه زیرساختی مهم، بخش عمده‌ای از مشکلات شمال شهر را مرتفع می‌کند.

میرجعفریان یادآور شد: اجرای پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب و اتصال واحدهای مسکونی به شبکه از مطالبات مردم منطقه است که در برنامه‌های اجرایی استان و دستگاه متولی قرار دارد.

حسین امامی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی نیز در این بازدید گفت: با توجه به اولویت‌های تعیین شده توسط معاونت عمرانی استانداری و شهرداری بیرجند در خصوص آسفالت معابر خاکی شهر، اجرای پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب و بهبود شرایط در مسیرهای خاکی منطقه مهرشهر در اولویت اجرا قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر چهار پیمانکار اجرایی در منطقه مهرشهر فعال هستند، بیان کرد: بر اساس برنامه زمان بندی اولویت‌های تعیین شده، شبکه فاضلاب مهرشهر تا پایان آبان ماه اجرا خواهد شد.

وی اظهار کرد: حجم شبکه جمع آوری فاضلاب مهرشهر بیش از ۶۴ کیلومتر است که تا کنون ۳۷ کیلومتر از این پروژه اجرایی شده و ۲۷ کیلومتر آن باقی مانده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی یادآور شد: با قراردادهای منعقده و پیش بینی اعتبار ۲۳۶ میلیارد ریالی، اتمام شبکه جمع آوری فاضلاب در مناطق باقی مانده مهرشهر در دستور کار این شرکت قرار دارد و به طور جدی دنبال می‌شود.