مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: جذب با کیفیت اعتبارات تملک دارایی‌های استان به دور از انحراف باید مورد توجه مدیران دستگاه‌ها و ذی‌حسابان قرار گیرد.

مرتضی ذاکریان در نشست با ذی‌حسابان استان اظهار کرد: در خصوص جذب اعتبارات تملک دارایی‌ها استان در پایان سال ۱۴۰۲ مانده ۱۲۸۰ میلیاردی را داشتیم.

وی با بیان اینکه صرفاً به دنبال خرج کردن اعتبارات نیستیم، بیان داشت: جذب با کیفیت اعتبارات تملک دارایی‌های استان به دور از انحراف باید مورد توجه مدیران دستگاه‌ها و ذی‌حسابان قرار گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تاکید کرد: در جلسات جذب دستگاه‌ها مدیران باید شخصاً حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه همراهی دستگاه‌ها ضامن موفقیت مولد سازی است، بیان داشت: ذی‌حسابان پیگیر تحقق این طرح و شتاب بخشیدن به روند مولد سازی در دستگاه‌ها باشند.

ذاکریان با بیان اینکه تعهد درآمدی استان از محل مولد سازی برای سال جاری حدود ۱۶ میلیارد تومان است، بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده و اقناع مرکز در سال جاری خراسان جنوبی رتبه ۳۰ کشوری در رقم تعهدی برای درآمدهای عمومی کشور را دارد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند، عنوان کرد: کلیه حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌ها در نزد سایر بانک‌ها باید مسدود شود چرا که نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاه‌های اجرایی در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

ذاکریان از تعیین نصاب جدید معاملات خبر داد و بیان داشت: بر اساس مصوبه هیأت دولت در خصوص «تعیین نصاب معاملات»، نصاب معاملات کوچک ۲۱۰ میلیون تومان و سقف معاملات متوسط نیز ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و معاملات بزرگ بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

همچنین در این جلسه بحث و بررسی در خصوص سایر مشکلات و مواردی که در جذب اعتبارات تملک دارایی‌ها در دستگاه‌های اجرایی وجود داشت، انجام شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور