مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: با توجه به گستردگی استان تامین پایدار گاز به‌ویژه در فصل سرد سال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در اولویت کار این شرکت قرار دارد.

سید محمود هاشمی  به رسانه‌ها اظهار داشت: از آنجایی که اغلب پروژه‌های گازرسانی در این استان رو به اتمام است و تا چند ماه آینده روستاهای دارای قابلیت گازرسانی از این نعمت خدادادی بهره‌مند می‌شوند باید تمام و کمال آمادگی ورود به فصل سرد سال را داشته باشیم.

وی با اشاره به نکات مهم و عملیاتی برای پایداری جریان گاز در فصل سرد افزود: خوشبختانه تمهیدات مقتضی برای ورود به فصل سرد از ماه‌های پیش در دستور کار نواحی گازرسانی و نیز واحدهای پشتیبانی فنی شرکت گاز استان قرار گرفته و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی تصریح کرد: سال گذشته اقدامات مناسبی برای صرفه‌جویی و استفاده ایمن و بهینه از گاز طبیعی در شهرها و روستاهای استان انجام گرفته است و امسال نیز باید همه تلاش خود را برای افزایش آموزش مصرف ایمن و بهینه به مشترکان به‌کار ببریم.

وی از اجرای طرح سفیر ایمنی گاز برای چهارمین سال متوالی در استان خبر داد و گفت: این طرح یکی از ابتکارات شرکت گاز استان بوده و کارشناسان شرکت گاز با حضور در شهرها و روستاها و با رعایت فاصله اجتماعی نسبت به آموزش نکات ایمن و استفاده بهینه از گاز طبیعی برای مردم اقدام می‌کنند.

هاشمی گفت: امیدواریم امسال نیز با مشارکت و همکاری مشترکان در استفاده ایمن از گاز طبیعی، شاهد حوادث ناگوار نباشیم و با مصرف بهینه و صرفه‌جویی در استفاده از گاز نقش بسزایی در کمک به اقتصاد خانواده داشته باشیم