#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

استاندار خراسان جنوبی گفت: مدیران کل با هماهنگی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موضوع کمبود نیروی انسانی تخصصی و کارشناسی در دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی را پیگیری کنند.

به گزارش  جواد قناعت در نخستین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان افزود: دستگاه‌های مربوطه نسبت به اخذ مجوز و افزایش سهمیه استخدامی از طریق ستاد وزارتخانه‌های مربوطه، باید پیگیری لازم را انجام دهند.

وی بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن بیان شرایط اقتضایی استان به سازمان اداری و استخدامی کشور، موضوع بازنگری در سهمیه‌های استخدامی و ساختار تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی را دنبال کند.

استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت بازنگری در سهمیه‌های استخدامی و ساختار تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی استان نیز تأکید کرد.

وی با تأکید بر ضرورت اعمال آیین‌نامه اجرایی تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات، مدارک و مستندات کارکنان ایثارگر مشمول تبدیل وضعیت استخدامی را در سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی ثبت کنند.

قناعت اظهار داشت: به منظور نهادینه‌سازی فرهنگ ارتقا و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نیز تقدیر از دستگاه‌های برتر در عرصه خدمتگزاری، ستاد جشنواره شهید رجایی استان فعال شود.

وی ادامه داد: امسال علاوه بر لحاظ شاخص های مندرج در بخشنامه جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۱ در ارزیابی دستگاه ها، موضوعاتی همچون عملکرد دستگاه در زمینه اجرا و تحقق شعار سال”تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین”، اجرا و تحقق مصوبات سفر استانی رئیس  جمهور و مصوبات سفر استاندار به شهرستان ها نیز ارزیابی شوند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: مواردی از جمله بهبود و تسهیل محیط کسب و کار و ایجاد اشتغال، اجرای فرهنگ سازمانی (توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عفاف و حجاب) و نیز توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی نیز در شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌ها لحاظ شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه بر برگزاری منظم جلسات شورای راهبری و کارگروه های توسعه مدیریت دستگاه‌ها بر اساس معیارها و اصول مرتبط با تشکیل کارگروه استانی به صورت منظم و فصلی تأکید کرد.

حمید جهانشاهی گفت: ثبت و به روزرسانی احکام کارکنان در سامانه پاکنا و شناسایی اولویت‌ها و برنامه‌های عملیاتی بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی استان نیز باید به صورت منظم انجام شود.