✍️نوشته : علیرضا مقصودی

💠یکی از مهم ترین مولفه های زیر بنایی هر توسعه شناخت ظرفیت ها ، برنامه ریزی و تلاش جهت به فعلیت استفاده بهینه از آنها متناسب با درک نیازهای مردم است.
استان خراسان جنوبی هم مثل هر منطقه ای ظرفیت های شناخته و ناشناخته بسیاری دارد و البته با توجه به گستردگی و تنوع فرهنگی و قومی نیازهای متنوعی نیز در آن مستتر است. که برای راهیابی به توسعه باید این ظرفیت و نیازها را توامان شناخت و برای آن برنامه ریزی و کوشش نمود. ممکن است مدیران در هر نقطه علاقمندی بسیار داشته باشند که حداکثر رفاه را بر مردم آن بخش میسر سازند و در خواست ها ، آمارها و دغدغه ها یشان اکثرا در جهت بر آوردن نیازهای فعلی و اکنون باشد.اما مرتفع ساختن این نیازها لزوما نمی تواند در راستای توسعه ی پایدار منطقه باشد. پس بایستی در رده های بالاتر به این مهم توجه نمود و کار میدانی انجام داد.
💠در استانی مرزی و پهناور چون خراسان جنوبی مدیریت های ستادی و پشت میز نشینی نابسنده و ناکافی است و با مولفه های ساختاری توسعه ناسازگار، پس باید در عمل و در نقطه و نقطه ی مرز و میدان حضور داشت و از نزدیک بدون حب و بغض های بومی گرایی ظرفیت هارا شناخت و از نیازهای مردم با خبر شد. در غیر اینصورت صرف دریافت گزارشات مکتوب نمی توان به همه امور اشراف داشت و موجبات پیشرفت پروژه ها را محقق ساخت . در جهت همین دغدغه ها است که شخص استاندار خراسان جنوبی خود را ملزم به حضور جدی و جهادی میدانی کرده است..

💠 استان خراسان جنوبی یک مجموعه سرزمینی بسیار گسترده ، با اقلیم های متفاوت ، و فرهنگ و قومیت ها و مذاهب متعدد و دارای مرز مشترک استراتژیک با کشور افغانستان است که مدیر عالی دولت و مجری سیاست های آن می بایست به تمام ، مناطق ، حوزه ها و‌بخش های استان اشراف داشته باشد و تنها به گزارشات مدیران اکتفا ننموده تا بتوانددر اتخاذ تصمیمات و‌برنامه ریزی برای توسعه و نظارت براجرای آن موفقیتی در خور داشته باشد. در راستای همین نگرش است که استاندارخراسان جنوبی به همه مناطق و بخش ها مکررا سرکشی نموده و از نزدیک در جریان امور قرار می گیرد که این درجه ازهمت و خستگی ناپذیری در ایشان ستودنی است.
💠هرگونه اتفاق بزرگ و ارزشمندی بدون حضور میدانی ، فعال و پویای استاندار امکان پذیر نیست ومعتمدیان نیز از آن دسته مدیرانی نیست که در اتاق خود بنشیند و دستور صادر کند بلکه پس از صدور دستور ، خودش شخصا پروژه را تا انتها پیگیری و نظارت خواهد کرد و این لازمه مدیریت در استان پهناور و کمتر توسعه یافته خراسان جنوبی است..