#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

۲۲۰هزار ماسک با همکاری مجمع خیّران سلامت، استاندار خراسان جنوبی و کمیته امداد امام خمینی استان تهیه شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان در بازدید از کارگاه های دوخت ماسک برای نیازمندان گفتتأمین ۲۲۰ هزار ماسک برای نیازمندان خراسان جنوبی: توزیع این کارتها از ابتدای ماه محرم و همزمان با آغاز رزمایش ایران همدل در بین مددجویان زیر پوشش این نهاد آغاز می شود.

آقای سلم آبادی افزود:هزینه تهیه این ماسک ها را ۲۶۴میلیون تومان اعلام کرد.