۶ هزار تن جو برای تأمین خوراک دام خراسان جنوبی، امروز وارد استان شد.

تأمین و ورود 6 هزار تن جو به خراسان جنوبی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این مقدار جو تحویلی، علاوه بر سهمیه موجود استان است که با پیگیری استانداری، شرکت پشتیبانی امور دام و نمایندگان مردم استان به خراسان جنوبی اختصاص یافته است.

ابراهیمی افزود: این مقدار جو به قیمت مصوب دولتی، بین ۱۵ هزار نفر از عشایر و دامداران استان توزیع می شود.

وی گفت: سال ۹۹ نیز، از سوی شرکت پشتیبانی امور دام استان ۲۹ هزار تن جو، ۳۴ هزار تن ذرت و ۳۱ هزار تن سویا بین دامداران و مرغداران استان توزیع شد که در مقایسه با سال ۹۸، ۲ برابر افزایش داشت