مجوز پذیرش دانشجو در تعداد ۷ رشته در مقاطع دکتری تخصصی از شورای گسترش آموزش عالی برای دانشگاه بیرجند کسب شد.

، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند گفت: موافقت شورای گسترش آموزش عالی با پذیرش دانشجو در ۷ کد رشته در مقاطع دکتری تخصصی و ۳ کد رشته در مقطع ارشد در طی یکسال اخیر اخذ شده است. حسینی واشان افزود: رشته های مقطع دکترای مورد موافقت شورای گسترش آموزش عالی دانشگاه بیرجند شامل مهندسی معدن (اکتشاف مواد معدنی)، عمران – گرایش مدیریت منابع آب، مهندسی عمران (سازه) ، بیماری شناسی گیاهی، علوم و مهندسی آب (آبیاری و زهکشی)، علوم زمین – پترولوژی، و علوم و مهندسی باغبانی (فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی) است .

وی گفت: رشته‌های اخذ شده در مقطع کارشناسی ارشد نیز شامل مهندسی رباتیک، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، و مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم افزار) است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور