پیام مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

ناصر نبی زاده ، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پیامی ۲۵ اردیبهشت ماه، روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی را گرامیداشت.
در متن این پیام آمده است:
” این روز ، روز توجه بیشتر به بازخوانی و بازنگری شاهکار ادبی “شاهنامه ” است. بی تردید زبان فارسی ، مدیون تلاش شگفت حکیم ابوالقاسم فردوسی ، بزرگترین شاعر حماسی سرای ملی ایران است. معماری حکیمانه او در برپایی کاخی رفیع از نظم در زبان فارسی ، چنان محکم و استوار قامت افراشته است که در گذران قرون و اعصار از باد و باران و فرسایش مصون مانده ، بر تارک فرهنگ اسلامی و ایرانی درخشیده و نام آن شاعر گران مایه را برای همیشه زنده نگه داشته است.
نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنده ام
برای بزرگداشت مقام این شاعر و سخن سرای نامی، روز ۲۵ اردیبهشت هر سال، به نام حکیم ابوالقاسم فردوسی ، در تقویم کشور جای گرفته است تا فرصتی مهیا شود که علاوه بر شناساندن این شخصیت بزرگ ادبی به اقشار مختلف مردم، زمینه این گنجینه و میراث گرانبها و غنی در همگان افزون گردد. اینجانب ضمن گرامیداشت این روز از فعالان فرهنگی و هنری می خواهم با دقت نظر و تلاش بیشتر موجبات تعالی زبان، فرهنگ و هنر ایران عزیز،به خصوص استان هنرمند پرور و فرهنگ دوست خراسان جنوبی را فراهم آورند.”