مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جوبی با مدیرکل بیمه سلامت استان به مناسبت گرامیداشت هفته بیمه سلامت دیدار گرد.

محبی مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی در این دیدار خاطر نشان کرد: رضایتمندی حداکثری مردم از وضعیت موجود و نحوه خدماتی که ارائه می شود، نشان دهنده عملکرد مطلوب این حوزه است.

ویف ضمن تبریک هفته بیمه سلامت به مدیرکل و همکاران این حوزه، ادامه داد: روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان در ایجاد تعامل بین این مجموعه و جامعه هدف خود، اقدامات درخور توجهی انجام داده که قابل تحسین می باشد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری گفت: با توجه به اینکه بیمه، مجموعه ای خدمات رسان است، هرچه بیشتر بتواند با مردم در ارتباط باشد، با نقاط ضعف و قوت خود بهتر آشنا می شود.

وی از ارتباط خوب روابط عمومی بیمه سلامت با رسانه ها نیز گفت.

علی اربابی مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی نیز در این دیدار به تشریح وضعیت موجود پرداخت و گفت: حدود ۶۲ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت می باشند.

اربابی متذکر شد: تاکنون حدود ۶۰ درصد از افرادی که درخواست ارزیابی وسع داده اند مشمول دریافت دفترچه بیمه سلامت رایگان شده اند.

وی تأکید کرد: امروز با تلاش و جدیت دولت در تامین خدمات درمانی مناسب، پوشش بیمه ای برای آحاد مردم فراهم شده است.

مدیرکل بیمه سلامت در خصوص نسخ الکترونیک نیز توضیحات جامعی ارائه کرد و گفت: فرآیند تولید نسخه های الکترونیک روز به روز در حال گسترش است.

اربابی افزود : این میزان در ماه های آینده باید به بالای ۵۰ درصد برسد، ضمن اینکه بازه زمانی که برای تحقق این مهم برای جامعه پزشکی تعیین کرده ایم، ابتدای آذرماه است.