🔹استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: بیمارستان های دو شهرستان خوسف و بشرویه در ایام الله دهه فجر افتتاح می شوند.
؛ جواد قناعت  در جلسه آخرین پروژه های حوزه بهداشت و درمان استان، خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، بیمارستان های دو شهرستان خوسف و بشرویه در ایام الله دهه فجر و با حضور مهمانان کشوری به بهره برداری می رسد.
🔹وی تصریح کرد: بهره برداری از این دو بیمارستان، از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در استان خراسان جنوبی است.
🔹استاندار با اشاره به برخی از اقدامات دولت در دو سال گذشته در حوزه بهداشت و درمان استان، اظهار داشت: تأمین MRI شهرستان های فردوس و طبس، ارتقاء دانشکده های علوم پزشکی قاین و فردوس، تأمین بالگرد اورژانس و … از جمله تجهیزات درمانی است که طی این دو سال به استان تزریق شده است.
🔹قناعت تأکید کرد: ارتقاء شاخص های بهداشتی خراسان جنوبی از نتایج توجهات دولت به حوزه بهداشت و درمان در این استان است.
🔹وی با اشاره به مطالبه مردم شهرستان بشرویه درخصوص تسریع در روند احداث بیمارستان دوم این شهر، خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما بر این بود که این پروژه به سرعت تکمیل شده و به مردم شهرستان بشرویه خدمات رسانی کند.
🔹به گفته وی؛ براساس برنامه ریزی های دانشگاه علوم پزشکی، برخی از خدمات درمانی در بیمارستان اول و برخی هم در بیمارستان دوم ارائه خواهد شد و به عبارتی دو بیمارستان مکمل یکدیگر خواهند بود.
🔹استاندار سپس به روند اجرای کار در بیمارستان خوسف اشاره کرد و گفت: کار شبانه روزی نیروهای دانشگاه علوم پزشکی به جهت سرعت دادن به روند عملیات اجرایی در این پروژه قابل تحسین است.
🔹قناعت با اشاره وضعیت موجود این پروژه، متذکر شد: باید تمام تلاش خود را بکنید که محوطه سازی بیمارستان هم قبل از افتتاح پروژه به صورت کامل انجام شود.
🔹وی از تأمین نیروی انسانی مورد نیاز این دو بیمارستان خبر داد و گفت: به جهت اینکه در روند خدمات دهی دو بیمارستان خللی ایجاد نشود، جذب نیروی انسانی مورد نیاز، قبل از افتتاح پروژه ها انجام شده است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور