#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت  به منظور بررسی نیاز ها و کمبود های شهرستان نهبندان جلسه ای تشکیل و تصمیمات ذیل جهت بهبود فرآیند درمان بیماران در بیمارستان نهبندان اتخاذ گردید با توجه به وضعیت قرمز بیماری کرونا در شهرستان نهبندان و با عنایت به اینکه تعداد بیماران بستری در چند روز گذشته در نهبندان افزایش و کلیه فضا های درمانی بیمارستان نهبندان به ارائه خدمات برای بیماران بستری اختصاص پیدا کرده، در این جلسه تصمیم گیری شد که بیمارستان صحرایی دانشگاه امروز به نهبندان منتقل و فردا تیمی از ستاد مرکزی دانشگاه به نهبندان اعزام تا نسبت به راه اندازی بیمارستان صحرایی برای ارائه خدمات به بیماران آماده نمایند . همچنین هماهنگی لازم از نظر دارو و لوازم مصرفی به عمل آمد تا از سازمان مرکزی دانشگاه و بیمارستان های مرکز استان به نهبندان کمک شود.

هماهنگی و پیگیری لازم جهت دریافت تجهیزات بیمارستانی با اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت انجام شد و مقررشد ۳۲ تخت بیمارستانی و تجهیزات وابسته ان شاءالله برای دانشگاه جهت تجهیز بیمارستان نهبندان ارسال گردد.

همچنین از بیمارستان های مرکز استان تخت، واکر و سایر تجهیزات مورد نیاز بیمارستان نهبندان بارگیری و طی امروز و فردا به نهبندان ارسال خواهد شد. در ارتباط با نیروی انسانی در جهت کمک به پرسنل پرستاری بیمارستان ،۴ نیروی پرستار طرحی ان شاءالله ظرف امروز یا فردا در نهبندان شروع به کار خواهند کرد و از بیمارستان شهرستان های مجاور نیز نیرو های پرستاری فردا به نهبندان اعزام خواهند شد .