رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: بیش از ۹۰ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده استان درآمدهای مالیاتی است که تعهد درآمدی استان در سال جاری نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان است.

حمید جهانشاهی در سومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با موضوع توزیع اعتبارات سنواتی سال ۱۴۰۳ برگزار شد از توزیع بالغ بر چهار همت اعتبارات سنواتی استان خبر داد و اظهار داشت: در سال جاری ۲۲ دستگاه اجرایی مشمول دریافت اعتبارات هزینه‌ای استانی هستند که در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ضوابط اجرایی و دستورالعمل اجرای بودجه نسبت به توزیع اعتبارات و مبادله موافقتنامه اقدام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی رشد اعتبارات سال جاری را نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۳۴ درصد و نسبت به عملکرد پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲۳ درصد عنوان کرد که نسبت به میانگین کشوری مناسب بوده و رتبه استان با یک پله صعود در بخش اعتبارات هزینه‌ای از ۲۱ به ۲۰ ارتقا یافته است.

جهانشاهی، تامین اعتبار مانده مرخصی بازنشستگان سال گذشته را در تعهد استان دانست و از ابلاغ منابع در کوتاه‌ترین زمان خبر داد و پاداش پایان خدمت را منوط به ابلاغ اعتبارات کشوری دانست و اظهار امیدواری کرد که طی شش ماهه نخست سال جاری تامین شود.

وی تصریح کرد: تغییرات سقف اعتباری دستگاه‌های اجرایی ناشی از بازنشستگی، استخدام، تغییر احکام و … را در طی سال و از طریق ردیف‌های اعتباری جبران خواهیم کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان نیز بیان کرد: بیش از ۲۰۰ شاخص ملاک عمل سازمان در توزیع سهم شهرستانی اعتبارات بوده و با بهره‌گیری از الگوی توزیع اعتبار علمی که مورد تایید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است عمل کرده‌ایم.

جهانشاهی اظهار داشت: اعتبارات ردیف تملک از ۴۹۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۵۷۶ میلیارد تومان افزایش یافته که تقریباً معادل ۱۷ درصد رشد را نشان می‌دهد در حالی که میانگین کشوری ۱۳ درصد است.

وی رشد اعتبارات توازن را معادل ۶۵ درصد نسبت به سال قبل عنوان کرد که قابل توجه بوده و به صورت میانگین با لحاظ جمیع ردیف‌ها، اعتبارات عمرانی استان نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۴۰ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در ادامه از بهره‌مندی استان از اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری در سال ۱۴۰۳ نیز خبر داد که با تعیین بانک عامل، دستگاه اجرایی و انتخاب پروژه‌ها تا مرحله جذب کامل توسط معاونت اقتصادی استانداری پیگیری خواهد شد.

جهانشاهی اظهار داشت: کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران و با دبیری نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تشکیل جلسه خواهند داد و در صورتی که مصوبات با لحاظ مواد قانونی و اولویت‌های تعیین شده باشد پروژه های تعریف شده عیناً برای اجرا به دستگاه های اجرایی ذی مدخل ابلاغ خواهد شد.

وی یکی دیگر از وظایف و رسالت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را پیگیری تحقق درآمدهای مصوب خراسان جنوبی در سال جاری دانست که بر این اساس کارگروه درآمدها و تجهیز منابع استان ضمن رصد وصول به موقع درآمدها از جانب دستگاه‌های اجرایی، آسیب شناسی لازم در زمینه دلایل عدم تحقق درآمدها و رفع موانع موجود را دنبال می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده استان درآمدهای مالیاتی است تعهد درآمدی استان در سال جاری را قریب به ۳ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور