#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیرکل بازرسی استانداری خراسان جنوبی گفت:پیگیری لحاظ امتیازات استخدامی قانون جوانی جمعیت برای شهرستان بیرجند

 

ملکی گفت: برای اجرای قانون جوانی جمعیت باید نرخ باروری در هر شهرستان بیشتر از ۲.۵ نباشد.

او گفت: بر اساس آمار ثبت احوال کشور در سال ۱۴٠٠ نرخ باروری در بیرجند ۲.۷ گزارش شده است و بر اساس سرشماری آمار در سال ۹٠ نرخ باروری در بیرجند ۲.۳۳ اعلام شده است.

ملکی گفت: مکاتباتی را روز گذشته با وحیدی وزیر کشور داشته ایم تا بتوانیم این تناقض را برطرف کنیم.

مدیرکل بازرسی استانداری خراسان جنوبی گفت: از مزایای این قانون می توان به استخدام سازمان ها، دریافت تسهیلات، زمین و خودرو اشاره کرد.

او گفت: بر اساس قانون جوانی جمعیت فردی که قصد استخدام در یک سازمان را داشته باشد به ازای سقف ۴ فرزند حداکثر ۱٠ درصد امتیاز دریافت کرده و حداکثر ۵ سال نیز به محدودیت سنی عنوان شده برای جذب نیرو در آن سازمان به فرد متقاضی اضافه می‌شود.