#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔰 آخرین رتبه بندی شهرستان های خراسان جنوبی از جهت شیوع کرونا
🔸دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل #کرونا در #خراسان_جنوبی گفت: شهرستان #بیرجند با میزان بروز تجمعی ۴۵۱ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت رتبه اول میزان بروز تجمعی کرونا را به خود اختصاص داده است.
🔸شریف زاده گفت: : شهرستان بیرجند با میزان بروز تجمعی ۴۵۱ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت رتبه اول، #سربیشه با ۳۹۷ رتبه دوم، #سرایان با ۳۷۵ رتبه سوم، #بشرویه با ۳۶۳ رتبه چهارم، #درمیان و #قاین با ۳۳۶ رتبه پنجم و ششم، #طبس با ۳۳۲ رتبه هفتم، #زیرکوه با ۲۲۹ رتبه هشتم، #نهبندان با ۲۰۵ رتبه نهم، #فردوس با ۱۸۳ رتبه دهم و #خوسف با ۱۰۵ رتبه ۱۱ میزان بروز تجمعی کرونا را به خود اختصاص داده است.