به نام خدا

در فضای مجازی و رسانه‌ای استان از چند روز پیش شایعه تغییر چندباره استاندار استان پیچیده است که موجب نگرانی و تاسف بسیاری از اهالی و علاقمندان به توسعه و رفع عقب‌ماندگی‌های این استان شده است.

رحمانی فضلی، وزیر اصولگرای کشور دولت روحانی، در طی هفت سال وزارتش اثبات کرده است که نه تنها کمترین ارزشی برای افکار عمومی و نظرات حامیان اصلی روحانی در دو انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ قائل نیست، بلکه اصولاً استان‌های دور از مرکز و توسعه‌نایافته‌ای همچون خراسان جنوبی در لیست اولویتهای او قرار ندارند. که اگر چنین نبود، طی پنج سال، چهار استاندار به این استان گسیل نمی‌کرد و حالا، تنها یک سال مانده به پایان دولت روحانی، هوس یک جابجایی دیگر و اعزام پنجمین استاندار به این استان را اجازه بروز نمی‌داد.

سوال اینجاست: آیا اصولاً در سیستم فکری و مدیریتی وزیر کشور، ثبات مدیریت محلی از اعراب دارد و آیا او می‌داند که برای به ثمر رساندن پروژه‌های عمرانی و تولیدی در یک استان محروم، یک مدیر استانی باید وقت کافی داشته باشد، یا ایشان معتقد است که استانداران تنها مهره‌های شطرنجی هستند که مکرراً و به وفور و بر اساس سلیقه وزیر کشور جابجا می‌شوند، بی آنکه کمترین بهایی به اصل مهم ثبات مدیریت داده شود؟

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، منطقه خراسان جنوبی، ضمن ابراز تاسف چندباره از رفتار غیرمسئولانه وزیر کشور در ارتباط با مدیریت این استان محروم، از عقلای دولت روحانی درخواست و انتظار دارد که جلوی این جابجایی غیرضروری و هزینه‌ساز را گرفته و اجازه دهند که استاندار محترم استان در فرصت کوتاه باقیمانده از عمر این دولت، حداقل تعدادی از پروژه‌های عمرانی و تولیدی که شروع کرده است را به نتیجه رسانده و به عنوان باقیات‌الصالحاتی از دولت دوازدهم برجای بگذارد.

۱۳۹۹/۵/۷
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی -منطقه خراسان جنوبی