#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

به کرونا اجازه ورود به پاییز زیبا را نمی دهیم پوشیدن ماسک را در پاییز جدی تر بگیرید