حجت الاسلام و المسلمین مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار در جمع عزاداران سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(رحمه الله علیه)  در شهرستان قاین اظهار داشت: سه مطلب امروز باید در نظر داشت: مطلب اول حسرت که امام را ازدست دادیم و مطلب دوم انتساب آیت الله خامنه ای به رهبری و مطلب سوم تشکر از مردم که تا امروز مانده اند.
وی گفت: به هر میزان که هدف رهبر یک امتی بزرگتر باشد دشمنانش هم گسترده تر است.
حجت الاسلام و المسلمین طائب عنوان داشت: قیام جنگل به خاطر ازبین بردن قسمتی از حکومت رضا خان قلدر بود و در مشروطیت می خواستند حکومت مشروطه مشروعه را راه بیاندازند و
میرزای شیرازی تحریم تنباکو را گذاشت تا اهداف انگلیس را در ایران از بین ببرد به همین ها بسنده کرده بودند، اما امام(رحمه الله علیه)فرمود: علمای اسلام به داد اسلام برسید پس هدف امام چون گسترده بود دشمنان زیادی پیدا شدند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور