حضور جهادگران گروه جهادی شهدای سلامت خراسان جنوبی؛ در جمع بسیجیان و جهادگران عرصه ایثار و شهادت به جهت خدمت رسانی و میز خدمت به صورت اردوی جهادی ترکیبی در بخش مرکزی شاخنات ، گازار و…. در ۱۵ روستا . این گروه جهادی ارائه مشاوره و راهکار به شرکای کاری (سازمان بهزیستی) در خصوص ارائه خدمت به مددجویان و جامعه هدف اقدام کرد ابراز رضایت مندی مراجعین از غرفه گروه جهادی شهدای سلامت از ارائه مشاوره ها و راهنمایی جهادگران و بسیجیان حاضر در اردوی جهادی به مناسبت دهه کرامت نشان از موفقیت این گروه جهادی در خدمات به مردم بود

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور