#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی برگزار شد؛
🔸جلسه هماهنگی و برنامه ریزی اجتماع مردمی سرود سلام فرمانده

🔹جلسه هماهنگی و برنامه ریزی اجتماع مردمی سرود سلام فرمانده به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی برگزار شد.
🔹به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ طالبی در این جلسه بر ضرورت همراهی و تعامل همه حوزه ها در تأمین شرایط برای حضور هر چه راحت تر مردم در این اجتماع مردمی تأکید کرد.
🔹در این جلسه درخصوص مباحثی همچون پوشش رسانه ای مراسم، نحوه حضور مردم در استادیوم آزادی، تأمین وسیله نقلیه عمومی و…. بحث و تبادل نظر شد.
🔹اجتماع مردمی سرود سلام فرمانده روز چهارشنبه اول تیرماه ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در استادیوم آزادی بیرجند، برگزار خواهد شد.