دکتر میری:به خاطر اعتلای ایران بزرگ پای صندوق های رای حاضر و اعضای خانواده خودمان را به شرکت در انتخابات تشویق کنیم

؛ دکتر محمد رضا میری رئیس دانشکده بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه در دهه کرامت و آستانه ی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم گفت: حتما می دانید که کشور ما دارای دوستان و از طرفی دشمنان فروانی می باشد که در دوران بیش از ۴۰ سال انقلاب اسلامی خود را معرفی کردند. دوستان رفاه و امنیت ما را می خواهند و دشمنان که نمی خواهند که سر به تن ما باشد.