🔹 عربشاهی فرماندار زیرکوه با تیم های فنی حاضر در شهرستان که بمنظورعملیات بهسازی ۲۵ کیلومتر تیرهای برق نوار مرزی شهرستان زیرکوه که در یک روز در دستور کار دارند دیدار و گفتگو کرد.
🔹عربشاهی فرماندار زیرکوه در دیدار با تیم های حاضر در شهرستان ضمن عرض خداقوت و تشکر از مدیرعامل شرکت توزیع برق استان و همکاران ایشان در شهرستان برای برنامه ریزی انجام این کار بزرگ در طول یک روز بر ضرورت بهسازی و مقاوم سازی کامل شبکه توزیع برق شهرستان تأکید کرد .
🔹مجیدی رئیس شرکت توزیع برق شهرستان در این دیدار عنوان داشت: با همکاری های شرکت توزیع برق استان امروز ۱۶ تیم فنی ۴ نفره از سراسر استان در شهرستان زیرکوه حاضر شده اند جهت بهسازی ۲۵ کیلومتر از تیرهای برق نوار مرزی شهرستان زیرکوه که عملیات بهسازی و رفع عیب این منطقه انجام شود ،تا شاهد کمترین مشکل در این حوزه با توجه به آمدن فصل سرما باشیم.