، مهدی جعفری در دیدار با نماینده ولی فقیه استان با بیان اینکه سیاست‌های کلی برای بهره وری آب در پیش گرفتیم، گفت: در الگوی کشت باغات خراسان جنوبی، کشت درختان کم‌آب‌بر و با ارزش اقتصادی بالا یکی از سیاست های سازمان جهادکشاورزی استان است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: آب‌های موجود در آبخوان‌ها باید ذخیره شود تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از آن استفاده کنند و ضربه به آبخوان‌ها تبعات منفی دارد لذا باید با همت جهادی زمینه استفاده بهینه از منابع آبی را برای آیندگان فراهم کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور